jules  Canada Goose

Enligt brevet skärpte ledningen även säkerheten runt prisceremonin och festen som ägde rum i fredags och att de även har en fortlöpande dialog med polismyndigheten.Astrid Hallenstvedt, sponsorchef för filmfestivalen bekräftar för Dagens Media att de har anmält ett dödshot som framförts via mejl.Dessvärre har tonläget i debatten stundtals varit mycket hög och även om yttrandefriheten […]