is a Canada Goose worth it

Some room for surprises still remains, but as things stand it is hard to see how the system will not win in Iran’s presidential election, writes Michael Axworthy in The Guardian.“There is an impression, reinforced by the attacks on his handling of negotiations with the west in the televised debate, that Jalili has not run […]

is a Canada Goose worth it

Efter Instagramupploppen i Göteborg skrev 17-åriga Alice Bratthammar och Amanda Ivanović en stark text på Aftonbladets kultursidor.  Till svar fick de följande drapa av den moderate riksdagsmannen Hanif Bali: ”Men ursäkta att folk har svårt att ta ert Canada Goose-beklädda smartphonebestyckade gnäll på allvar…”Varför reducerar den moderate riksdagsmannen Hanif Bali två tonårsflickor som vittnar om sin […]