clean a Canada Goose

I kristna sammanhang existerar inga hedersbrott. Jag vet inte hur många gånger jag den senaste vecka hört saker som ”Men läs Gamla Testamentet. Det är en bok som…” För det första är Bibeln ingen enskild bok. Det är en sammanställning av massor av böcker.En kristen tror på att deras frälsare kom till världen som ett […]