clean a Canada Goose

Natten mellan fredag och lördag präglades av ett antal rån i centrala Göteborg.Det är oklart om det rör sig om samma gärningsmän, men i alla fall har det handlat om en grupp personer som gett sig på ett ensamt offer.En man beskriver hur ett tiotal unga män rånar honom och sedan skingrar sig när han […]

clean a Canada Goose

I kristna sammanhang existerar inga hedersbrott. Jag vet inte hur många gånger jag den senaste vecka hört saker som ”Men läs Gamla Testamentet. Det är en bok som…” För det första är Bibeln ingen enskild bok. Det är en sammanställning av massor av böcker.En kristen tror på att deras frälsare kom till världen som ett […]