Canada Goose naisten takki

En anledning till att Google Shopping ännu inte tagit fart i Sverige är att annonserna ännu inte visas för så många sökord som i till exempel USA. Det kommer att ändra sig under 2016. Här bredvid ser du PLA-annonsering för vad man brett kan kalla ”fotosegmentet”. Bilden visar tydligt hur få relevanta ord i den […]