Canada Goose i stockholm

Bloggaren ochkonstnären CarolinaGynninghade inte räknat med att följarna på sociala medier skulle reagerakraftigt på att det var en djurpäls hon tagit på sig är hon ladeupp bilden från vinterpromenaden.Carolina Gynningsvarade på kritiken med att skriva att som offentlig personförväntas du alltid vara perfekt. Canada Goose i stockholm Sedan skrev hon att ”låt miggöra vad jag […]