Canada Goose b-ware

Och nu får folket bestämma. Allt står i det dokument som drottning Margrethe sommaren 2009 överlämnade på årets längsta dag, grönländarnas nationaldag. I överenskommelsen får invånarna bestämma över statsbudget, utbildningsväsende, sjukvård och mycket mer. Canada Goose b-ware Marken äger de nu. I gengäld frystes Danmarks ekonomiska stöd på en nivå på 3,4 miljarder danska kronor. […]