alternative a Canada Goose

Den tänkta lagen kan innehålla bland annat förslag om att förbjuda vilda djur på cirkus och att vårdpersonal ska få slå larm om djur far illa. Det senare räknas i dag som sekretessbrytande vilket resulterar i att djur dör trots att det kunde ha förhindrats.Sen om vi kollar på ett djupare plan så måste vi […]