Regeringsskiftet 2014 innebar en chans att göra den offentliga sektorn till en bättre arbetsgivare. Socialdemokraterna var inför valet också tydliga med att Alliansregeringens politik att utförsäkra folk som blivit sjuka av sina jobb skulle stoppas. Canada Goose queen street toronto Valmanifestet sa att “sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering.”Svårt att göra i minoritet? Nej, socialdemokraterna har visat stor förmåga att styra Försäkringskassan. Tyvärr åt helt motsatt håll.Utan lagändringar, utan riksdagsbeslut och utan någon egentlig debatt, har Försäkringskassans uppdrag styrts om. 2016 fick Försäkringskassan ett nytt uppdrag; att verka för att minska sjuktalet från knappt 11 till 9 dagar per försäkrad och år. Det är ett absurt uppdrag. En neutral och korrekt handläggning påverkar inte sjuktalet vare sig uppåt eller neråt. Regeringen gick då in med pengar, men inte för att stärka rehabiliteringen, utan för att “kvalitetssäkra” kassans bedömning av sjukas arbetsförmåga. Och så: Poff! Avslagen sköt i höjden, och sjuktalet började sjunka.

Socialdemokraterna gick till val på att göra sjukförsäkringen tryggare.Canada Goose queen street toronto I stället har den blivit otryggare: tre gånger fler sjukpenningsansökningar får avslag. Ofta kommer ansökningarna från välfärdsarbetare. De sprang sig sjuka mellan elever eller patienter, och lämnas nu utan stöd, utan försörjning och utan anställning. Moderaternas slagord ”det nya arbetarpartiet” var förstås lögn; Alliansen genomförde en rad försämringar av arbetande människors trygghet. Den sittande regeringen fortsätter på samma väg, trots vallöften om att stoppa just denna politik. Sveriges arbetare – och i det begreppet räknar vi in även tjänstemän – står alltså utan trovärdiga regeringsalternativ. Och i skyddsnätet under oss gapar allt större hål.Socialdemokraterna, tar ni på er att driva en politik för ett hälsosamt arbetsliv och en trygg sjukförsäkring? Eller behöver vi en ny arbetarrörelse?

2011 drabbades Afrikas horn av den värsta torkan i östra Afrika på 60 år. Canada Goose queen street toronto Över 13 miljoner människor drabbades, och antalet döda räknades i hundratusental.Det är en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. Men hungern och svälten kom inte plötsligt, redan i augusti 2010 kunde Rädda Barnen konstatera att livsmedelstillgången på Afrikas horn skulle komma att bli otillräcklig.Problemet var bara att varningsklockan ljöd tämligen ohörd långt in på 2011. Först i juli det året drog så den stora koordinerade insatsen igång, vilket följdes av en tämligen intensiv mediabevakning under sommaren. Men då var det redan för sent.När svältkatastrofen blev förstasidesstoff världen runt hade redan tusentals barn dött av undernäring.Minst 260 000 människor dog i Somalia – omkring hälften barn – som en följd av svält, sjukdomar, bristande koordinering av hjälparbetet, och ett trögt internationellt samfund. Hjälpen kom försent och den var för liten.