Staxx sjunger att man satt en kostym på verkligheten men hela hans gärning går ut på att måla upp falska motsättningar. Han sjunger att man polariserar men vad gör i så fall hans klass-mot-klass-retorik?Det här är inget försök att förminska de problem som finns i förorterna. Däremot är det ett försök att ifrågasätta om Kartellen och Wiehe har riktat sin kritik åt rätt håll när de uppmanar till klasskamp och lierar sig med våldsvänstern mot kapitalismen.Det man missar när man angriper kapitalister för att roffa åt sig all rikedom är att tillgången på rikedom inte är ett nollsummespel. När någon utvecklar en ny smartphone så skapar de ett värde ur ingenting med sitt arbete. Att någon blir rikare betyder inte att någon annan blir fattigare. Tvärtom blir alla andra också rikare i takt med att nya värden i form av nya innovationer hela tiden blir billigare och mer tillgängliga. Detta brukar kallas ”Trickle-down-economics”.

A rising tide lifts all boats. Till och med hemlösa har mobiltelefoner och datorer idag.De stora inkomstskillnaderna idag är inte mellan områden i Sverige utan globala, mellan länder som tar tillvara på människors skaparkraft och de som begränsar den. Det är motståndet till skapande och arbete vi måste bekämpa, inte skapandet i sig.Det behövs mer rikedom i förorten och i världen, inte mindre. Det behövs tillgång till utbildning och bildning som är grunden till allt välstånd. Det behövs en öppen och inkluderande arbetsmarknad där människors potential tas tillvara. Det behövs ett bra företagsklimat där människors idéer kan växa.Ropa gärna efter det men snälla ropa inte efter mer skatter och åtgärder. Vi bör inte sträva efter en politik med fler statliga program som cementerar inkomstskillnader mer än de jämnar ut dem. Vi bör sträva efter en politik som förbättrar levnadsvillkoren för alla.

Rättsväsendets kapacitet och förmåga att ingripa mot den här typen av brott måste vara starkt. Tyvärr är det tydligt att den samlade förmågan i Sverige inte är tillräcklig och behöver stärkas när det gäller sexualbrott som riktar sig mot barn och ungdomar.För oss moderater är utgångspunkten självklar – kriminalpolitiken ska kännetecknas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Barn och unga är särskilt utsatta, inte sällan för att de befinner sig i olika typer av beroendeställning till förövaren.Den som utsätts för ett brott ska ha och känna samhällets stöd från de första kontakterna med rättsvårdande myndigheter och genom hela processen. Det är särskilt viktigt när brottsoffren är barn och unga.Alltför ofta ser vi tyvärr exempel på motsatsen. Utöver att upprättelse och rättvisa uteblir för de som utsatts så riskerar utvecklingen även att urholka förtroendet brett för rättsväsendet. Det är mycket allvarligt.