Djurens Rätt hoppas nu på att konsumenter ska välja bort jackan.Jag tror att de flesta inte reflekterar över vad deras huva består av, därför vill vi upplysa folk om att djur fångas in och dödas för dessa plagg.Metro har varit i kontakt med Canada Goose Europe i Nacka för en kommentar, de hänvisar till kontoret i London, Metro har även sökt dem, men utan resultat.Prärievargar tillhör djurdomänen Eukaryota och familjen hunddjur/Canidae samt släktet Canis, det är samma domän, familj och släkte som den vanliga vargen. Prärievargar finns både i Nordamerika och Centralamerika, de är mindre än vanliga vargar.

Canada Gosse-jackan blev under tidigt 00-tal lite av en statussymbol, särskilt i storstadsområdena. Då den är dyr, från 5000-6000 kronor, har den varit stöldbegärlig, särskilt på uteställen. Men nu kan det bli stopp i krogkön för den som bär jackan.Krogen Fenix i norska Lillehammer förbjuder jackan då man anser att företaget som tillverkar Canada Goose-plagg bryter mot norska djurskyddsregler, skriver nrk.no.I ett pressmeddelande från Fenix ägare vill man få människor uppmärksamma på vad de bär och att djur kommer till skada vid tillverkningen av dessa plagg.

Jeffrey Leopold, representant för Canada Goose i Norge, avvisar dock anklagelserna som rör tvångsmatning av gäss och fångst av prärievarg med rävsax, skriver nrk.no vidare.Han hävdar att de har bra koll på sina leverantörer och att man tar avstånd från dem som tvångsmatar gäss. Och vad gäller rävsaxen finns den traditionella varianten bara på museum medan den moderna saxen inte gör att djuren lider, i alla fall inte så mycket, enligt Jeffrey Leopold.I Lillehammar har Felix redan portat gäster och innehavarna hoppas att de avvisade lär sig något av detta.