Ett annat knep harvarit att sälja accessoarer med päls, som plånböcker ochnyckelringar. Ytterligare ett knep har varit att behandla pälsen påolika sätt, genom att färga den eller ge den en annan struktur somgör att vi inte direkt ska associera till pälsen från en mink,Canada Goose jacket blåräv eller coyote.Pälsindustrin haragerat genom en uttänkt strategi som går ut på att om de lyckas fåfler personer att bära små detaljer av päls så ska ävenpälskappor och pälsjackor bli allt mer accepterat.

Vi behöverdärför hjälpas åt att genomskåda pälsindustrins metoder ochhjälpa varandra att vara medvetna konsumenter så att vi inteomedvetet skadar andra.Är det päls påett plagg som vi ser i en butik, oavsett om det är en hel kappaeller en pälsboll, kan vi alltid vara helt säkra på att djuret harlidit. Det är bara att hänga tillbaka plagget på galgen och gådärifrån.Många konsumentervet inte om att det är päls från ett djur som de bär, antingensom en liten boll på mössan eller som en krage på CanadaGoose-jackan.

Många utgår från att det är syntetisk päls. Det ärsvårt att tänka sig hur räven som dog för pälsbollen på mössanblev galen av instängdheten och kastade sig av och an motburgallret. Det är svårt att föreställa sig hur räven avlivadesgenom att elektrisk ström leds in genom munnen och anus. Det ärsvårt att tänka sig hur minken som dog för pälsjackan levde sittliv på en yta motsvarande en uppslagen kvällstidning, och sedangasades till döds i en låda. Canada Goose jacket Det är omöjligt att förstå sig påatt det fortfarande är tillåtet att utsätta djur för den grymmabehandling som pälsindustrin gör dagligen.