Bloggaren ochkonstnären CarolinaGynninghade inte räknat med att följarna på sociala medier skulle reagerakraftigt på att det var en djurpäls hon tagit på sig är hon ladeupp bilden från vinterpromenaden.Carolina Gynningsvarade på kritiken med att skriva att som offentlig personförväntas du alltid vara perfekt. Canada Goose i stockholm Sedan skrev hon att ”låt miggöra vad jag vill så länge jag inte skadar någon annan.” Detfinns egentligen bara en sak som faktiskt inte funkar särskilt braatt säga i sammanhanget och det är det sistnämnda. Med åtta avtio svenskar som är starkt emot pälsdjursfarmning är det inteförvånande att Gynnings pälsbild hamnade mitt i en kritikstormjust för att päls innebär att du faktiskt har skadat någon annan.

Att det är svårtatt vara en förebild i alla lägen är vi många som håller med om.När det gäller päls har vi dessutom de senaste åren sett hurpälsindustrin blivit allt slugare när det gäller att få ut sinakontroversiella produkter. Canada Goose i stockholm Ett knep de använt har varit att satsa påsmå pälsdetaljer som en pälstofs högst upp på mössan eller enpälskrage. Detaljer kan vi tycka, men ingen liten detalj för djuretsom plågats i en gallerbur eller fångats i en bensax.

Ett annat knep harvarit att sälja accessoarer med päls, som plånböcker ochnyckelringar. Ytterligare ett knep har varit att behandla pälsen påolika sätt, genom att färga den eller ge den en annan struktur somgör att vi inte direkt ska associera till pälsen från en mink,blåräv eller coyote.Canada Goose i stockholm Pälsindustrin haragerat genom en uttänkt strategi som går ut på att om de lyckas fåfler personer att bära små detaljer av päls så ska ävenpälskappor och pälsjackor bli allt mer accepterat. Vi behöverdärför hjälpas åt att genomskåda pälsindustrins metoder ochhjälpa varandra att vara medvetna konsumenter så att vi inteomedvetet skadar andra.