Och nu får folket bestämma. Allt står i det dokument som drottning Margrethe sommaren 2009 överlämnade på årets längsta dag, grönländarnas nationaldag. I överenskommelsen får invånarna bestämma över statsbudget, utbildningsväsende, sjukvård och mycket mer. Canada Goose b-ware Marken äger de nu. I gengäld frystes Danmarks ekonomiska stöd på en nivå på 3,4 miljarder danska kronor. Danmark kommer alltså inte längre att bidra med extrapengar om det går sämre med ekonomin.Det finns ingen registrering av vem som är dansk och vem som är infödd grönlänning. Efternamnen ger ingen vägledning. Man kan inte gå på modersmålet; danskan och grönländskan lever sida vid sida. Men under ytan lurar motsättningarna.

En ingenjör från Köpenhamn ger uttryck för sin misstro:”Hur kan grönländarna ha råd med sina fina Canada Goose-jackor – egentligen?”Hon sitter på baren Daddy’s, dit det bara går danskar. Om man inte räknar de grönländare som kryssar mellan borden och säljer konsthantverk av isbjörnsklor eller valtänder.Det grönländska parlamentets talman Lars Emil Johansen skrev nyligen på Facebook om ”danskarna”:”Många lever i danska enklaver där de umgås med andra danskar, äter dansk mat,Canada Goose b-ware lyssnar till dansk och utländsk musik, läser danska böcker och tidningar, hör på danska nyheter etc.”

Canada Goose b-ware Inlägget bröt mot ett politiskt tabu om att inte dela in befolkningen efter bakgrund och Lars Emil Johansen fick skäll för det. Men många tyckte att hans kommentar var träffande. Och i parlamentet väckte musikern och konstnären Randi Broberg rabalder när hon kritiserade höga statstjänstemän och tidningsredaktörer för att de inte kan grönländska. Hon representerar nya Partii Inuit, som har en antidansk agenda. Det slutade dock med att hon och de andra parlamentarikerna gjorde ett gemensamt uttalande om att det är försoning som ska gälla.