Den tänkta lagen kan innehålla bland annat förslag om att förbjuda vilda djur på cirkus och att vårdpersonal ska få slå larm om djur far illa. Det senare räknas i dag som sekretessbrytande vilket resulterar i att djur dör trots att det kunde ha förhindrats.Sen om vi kollar på ett djupare plan så måste vi ändra på att djur i första hand ses som egendom. Djur måste erkännas som en egen varelse och en rättslig person, säger Moa Richter Hagert.

På så sätt skulle djur enligt henne till exempel ses som brottsoffer och kunna företrädas av en juridisk talesperson precis som när brotts begås mot barn. Det finns även ett symbolvärde i att erkänna djur som levande varelser och det markerar att man inte kan göra vad som helst med djuren.Djurens Rätt önskar även att minkfarmning ses över ordentligt. Helst stoppas. Både räv- och chinchillafarmning är urfasat men minkfarmning är tillåtet. Jag tycker att man ska se över att förbjuda det på etisk grund eller åtminstone se över reglerna, säger Moa Richter Hagert och fortsätter: Minkar behöver tillgång till simvatten och skulle det skrivas in så skulle det inte längre vara ekonomiskt försvarbart med minkfarmning.

Vad gäller djurtransport finns mycket att önska enligt organisationen. Till exempel färdas i dag djuren alldeles för långa sträckor, de står tätt och saknar mekanisk ventilation vilket gör att det blir för varmt på sommaren och för kallt på vintern.När Sverige hade grisavel var fokus främst på stora modersegenskaper. I Danmark fokuserar man istället på att modern får många kultingar och de kan vara aggresivare, vilket är en risk för kultingarna. Det är tråkigt att vi inte kunnat upprätthålla egen avel, men det beror på att folk inte vill betala för svenskt kött och producenterna inte varit så bra på att marknadsföra sig, säger Mats Sjöquist.